JDP doradzała polskiemu liderowi healthcare

Prawnicy z kancelarii JDP doradzali czołowemu polskiemu producentowi wyrobów medycznych przy transakcji zakupu nieruchomości pod budowę zakładu produkcyjnego.

Kancelaria JDP pomogła klientowi wybrać właściwą formę prawną dla nowej działalności oraz ustaliła zasady corporate governance zgodne z zasadami inwestora. JDP wspierało również klienta na każdym etapie transakcji nabycia nieruchomości, w tym przy:

  • zawarciu listu intencyjnego,
  • podpisaniu przedwstępnej umowy sprzedaży,
  • prawnym i podatkowym due diligence nieruchomości
  • zawarciu przyrzeczonej umowy sprzedaży.

JDP doradzała również w trakcie negocjacji i wspierała klienta przy zawarciu umowy dotyczącej zaprojektowania fabryki oraz umowy o generalne wykonawstwo nowoczesnego zakładu produkcyjnego.

Zespół transakcyjny nadzorował dr Marcin Chomiuk. Klienta wspierał w zakresie doradztwa nieruchomościowego adwokat Michał Urbański. W kwestiach robót budowlanych i nabycia technologii doradzali adwokat Jakub Majewski i radca prawny Piotr Duma. W zakresie umowy z architektem doradzał radca prawny Krzysztof Bąk. Radca prawny Barbara Kaczała i doradca podatkowy Magdalena Zasiewska wspierały klienta w kwestiach doboru formy prawnej działalności i kształtowania zasad corporate governance.

Źródło: JDP

Prawieoprawie