JDP doradzała przy restrukturyzacji

Prawnicy z kancelarii JDP doradzali wierzycielowi przy restrukturyzacji zadłużenia o łącznej kwocie ponad 40 mln złotych. Projekt miał charakter transgraniczny i obejmował polską, niemiecką i szwajcarską jurysdykcje.

Klientowi doradzali partner dr Marcin Chomiuk, counsel Barbara Kaczała z German Desk. Pozostałymi doradcami byli of counsel dr hab. Bogusław Lackoroński, counsel Michał Urbański oraz doradca podatkowy Magdalena Zasiewska.

Zakres usług obejmował przygotowanie i negocjacje ugody, w tym planu spłaty dłużnika i wdrożeniu planu restrukturyzacyjnego.

Źródło: JDP

Prawieoprawie