JDP doradzała przy sprzedaży udziałów w spółce IT

Zespół prawników z kancelarii JDP doradzał niemieckiej spółce z branży automotive przy sprzedaży udziałów w polskiej spółce, dostarczającej usługi programistyczne. Zakres doradztwa obejmował przygotowanie i negocjowanie umowy sprzedaży udziałów wraz z zabezpieczeniami zapłaty ceny oraz negocjacje umowy świadczenia usług serwisowych.

Klientowi doradzali Barbara Kaczała, dr Marcin Chomiuk. W kwestiach IP w projekcie doradzał Krzysztof Bąk, a od strony podatkowej klienta wspierała Magdalena Zasiewska.

Transakcja podzielona była na dwa etapy. W pierwszej kolejności wynegocjowane zostały warunki wyjścia ze spółki. Następnie opracowana i podpisana została umowa na świadczenie usług serwisowych na rzecz klienta, w której uregulowano również kwestie prawnoautorskie. Wynegocjowana umowa zapewnia możliwość swobodnego korzystania z wdrożonego oprogramowania w przyszłości.

Klient przez kilka lat był kluczowym inwestorem w spółce, która zaprogramowała na jego rzecz dedykowane narzędzie wykorzystywane w bieżącej działalności operacyjnej. Założeniem stron w toku transakcji było planowane zbycie udziałów, jak również kontynuowanie współpracy polegającej na świadczeniu usług serwisowych wdrożonego programu w przyszłości.

Źródło: JDP

Prawieoprawie