JDP poszerza grono partnerów

Od stycznia 2022 r. do grona partnerów kancelarii JDP dołączyli Jakub Majewski i Wojciech Merkwa.

Radca prawny Wojciech Merkwa specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, doradzając zarówno wykonawcom, jak i zamawiającym. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami. Wielokrotnie wyróżniony w prestiżowym rankinguChambers & Partners w kategorii Public Procurement. Zajmuje się także zagadnieniami prawa Unii Europejskiej i doradza w obsłudze inwestycji infrastrukturalnych i prawie umów.Jest autorem licznych publikacji z zakresu finansowania ze środków UE i z zakresu prawa zamówień publicznych, członkiem Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych. Prowadzi także wykłady na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych. Z kancelarią JDP współpracuje od 2015 r.

Adwokat Jakub Majewski specjalizuje się w obsłudze prawnej złożonych inwestycji budowlanych w zakresie m.in. infrastruktury drogowej i kolejowej (realizowanych w oparciu o wzorce FIDIC), energetycznej, telekomunikacyjnej, obiektów kubaturowych i przemysłowych. Posiada również doświadczenie w reprezentowania klientów w postępowaniach arbitrażowych i sądowych z zakresuwynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne, kar umownych, wad instalacji przemysłowych i praw własności intelektualnej. Wyróżniony w rankingu The Legal 500 w kategoriachDispute Resolution i Construction. Do kancelarii JDP dołączył w 2014 r.

Źródło: JDP

Prawieoprawie