JDP doradza przy wniosku o waloryzację wynagrodzenia

Prawnicy z kancelarii JDP doradzają konsorcjum ELFEKO S.A., ELTEL NETWORKS ENERGETYKA S.A. i SPIE Elbud Gdańsk S.A. w związku z przygotowaniem i procedowaniem wniosku, złożonego do Polskich Sieci Elektroenergetyczne S.A., dotyczącego waloryzacji wynagrodzenia, wynikającego z realizowanej umowy o budowę jednej z głównych linii energetycznych w Polsce.

Celem wniosku, składanego w imieniu konsorcjum jest uzyskanie waloryzacji wynagrodzenia, która odzwierciedli realny wzrost cen materiałów i kosztów wykonania, od chwili zawarcia umowy do chwili obecnej. poprzez zawarcie aneksu do umowy.

Kancelaria informuje, że równolegle przygotowuje wnioski waloryzacyjne dla dwóch innych kontraktów realizowanych przez wykonawców dla PSE.

Źródło: JDP

Prawieoprawie