Katarzyna Wusaty dołączyła do polskiego biura Eversheds Sutherland

Od sierpnia 2021 r. stanowisko senior associate w zespole kontraktów publicznych i energetyki objęła radca prawny Katarzyna Wusaty.

Zakres jej specjalizacji obejmuje prawo energetyczne i doradztwo regulacyjne. Doradza wiodącym spółkom z sektora energetycznego, w tym OZE. Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych dotyczących przyznanie koncesji na obrót energią i gazem. Posiada również doświadczenie w projektach dotyczących przyłączenia do sieci morskich farm wiatrowych, a także w doradztwie z obszaru prawa ochrony środowiska i elektromobilności.

Katarzyna Wusaty posiada także doświadczenie w postępowaniach przed Prezesem URE, i w sporach z Prezesem URE przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Źródło: Eversheds Sutherland Poland

Prawieoprawie