KBZ Żuradzki Barczyk & Wspólnicy doradzała Labquality Oy

Prawnicy z kancelarii KBZ Żuradzki Barczyk & Wspólnicy doradzali Labquality Oy w związku z nabyciem przez Mérieux Equity Partners większościowego pakietu udziałów w Labquality w stosunku do polskiej części transakcji spółki zależnej Clinical Consulting. Wartość transakcji wyniosła 570 mln euro.

Klientowi doradzali partnerzy Krzysztof Żuradzki i Marcin Barczyk, counsel Anna Baranowska oraz senior associate Martyna Fusy-Talarczyk.

Labquality Oy oferuje usługi dla branży opieki zdrowotnej, farmaceutycznej i technologii medycznych, obejmujące zewnętrzne oceny jakości, doradztwo regulacyjne, badania kliniczne i próby, audyty i certyfikacje oraz szkolenia. Clinical Consulting zapewnia wsparcie firmom biotechnologicznym i farmaceutycznym, oferując usługi zarządzania badaniami klinicznymi. Mérieux Equity Partners to globalna platforma inwestycyjna specjalizująca się w sektorze opieki zdrowotnej i żywienia.

Źródło: KBZ Żuradzki Barczyk & Partners LinkedIn

Prawieoprawie