KKLW Legal reprezentowała towarzystwo ubezpieczeniowe

Prawnicy z kancelarii KKLW Legal Kurzyński Wierzbicki wygrali prowadzoną sprawę sądową, w której reprezentowali towarzystwo ubezpieczeniowe.

Beneficjent gwarancji wniósł pozew o zapłatę, domagając się świadczenia z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej. Pozwany ubezpieczyciel argumentował, że żądanie zapłaty nie spełniało wymogów formalnych. Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do żądania powoda.

Jednak dzięki złożonej apelacji, Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił wyrok, odrzucając pozew.

Sprawę prowadziła counsel Marta Ewiak-Kawecka.

Źródło: KKLW Legal Kurzyński Wierzbicki LinkedIn

Prawieoprawie