KKZ doradzała dostawcy sprzętu z branży obronnej

Kancelaria KKZ doradzała jednemu z dostawców sprzętu w branży obronnej. Klient zawarł porozumienie z inną spółką zbrojeniową, które reguluje zarówno warunki spłaty wymagalnych zobowiązań, jak i postanowienia zmierzające do ustalenia nowego harmonogramu dostaw oraz zabezpieczenia płatności w przyszłości. Tym samym klient uzyska kwotę blisko 99 mln zł.

Klientowi doradzali adwokat Anna Nowicka-Osuch i aplikant radcowski Mateusz Malinowski. Kancelaria przygotowała dokumentację i prowadziła negocjację w celu porozumienia stron. Prawnicy negocjowali dla klienta warunki działań zmierzających do kompleksowego rozwiązania problemu związanego z wzajemnymi rozliczeniami pomiędzy stronami.

Źródło: KKZ

Prawieoprawie