Marta Kopeć w raporcie „Liderki w kancelariach prawnych”

Radca prawny Marta Kopeć znalazła się w gronie 60 partnerek z największych kancelarii prawnych w Polsce, które wzięły udział w raporcie „Liderki w kancelariach prawnych”. Autorom sprawozdania zależało na dogłębnym przeanalizowaniu tematu. 

Przeprowadzono wnikliwą analizę sytuacji kobiet w środowisku prawniczym. Pod uwagę brano zarówno osiągnięty sukces i znaczącą pozycję w branży, jak i trudności i wyzwania z jakimi spotykały się uczestniczki badania w pracy zawodowej.

Źródło: Kopeć & Zaborowski

Prawieoprawie