MJH doradzała GI Group Poland

Prawnicy z kancelarii MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy doradzali GI Group Poland S.A. przy przeprowadzeniu wtórnej oferty publicznej akcji (SPO) oraz ich dopuszczeniu do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wartość wyemitowanych akcji wyniosła ponad 57 mln złotych.

Klientowi doradzali partnerzy dr Krzysztof Haładyj i Paweł Cyganik, senior counsel Adam Gąsiorowski, senior associate Agnieszka Szymczuk-Małecka, associates Milena Zawisza i Anna Jaskułowska-Koźliczak, junior associates Jan Ambroży i Bartosz Sobkiewicz, adwokat Stefan Gromnicki, aplikantka radcowska Izabela Pękacz i aplikantka adwokacka Klaudia Krawczyk.

Zakres usług obejmował m.in. sporządzenie prospektu emisyjnego i doradztwo przy ofercie. Prawnicy świadczyli także kompleksowe wsparcie procesowe w związku z roszczeniami, które zostały wniesione przez akcjonariusza mniejszościowego, kwestionującego uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego.

GI Group Polska oferuje usługi w zakresie rekrutacji, zatrudnienia i outsourcingu pracowników wszystkich szczebli.

Źródło: MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy LinkedIn

Prawieoprawie