MJH doradzała OT Logistics

Prawnicy z kancelarii MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy doradzali OT Logistics S.A. przy zbyciu 100% akcji w spółce Luka Rijeka. OT Logistics S.A. sprzedała posiadane akcje spółce Port Acquisitions a.s. za 26,3 mln euro.

Klientowi doradzał prowadzący transakcję partner Maciej Wróblewski wspierany przez associate Annę Jaskułowską-Koźliczak.

OT Logistics to polska spółka o zasięgu globalnym, która zajmuje się logistyką, spedycją i transportem. Notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy LinkedIn

Prawieoprawie