MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy doradzała BEST Capital FIZAN

Prawnicy z kancelarii MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy doradzali BEST Capital FIZAN przy emisji obligacji, w ramach której uplasowano obligacje o łącznej wartości nominalnej 4,2 mln euro z terminem wykupu przypadającym na październik 2027 r. Obligacje będą notowane w alternatywnym systemie obrotu Catalyst.

Klientowi doradzali partner Paweł Cyganik, senior associate Adrianna Boroń i associate Milena Zawisza. Zakres usług obejmował m.in. doradztwo w ramach ustanawiania zabezpieczeń emitowanych obligacji. Kancelaria będzie również pełnić funkcję administratora ustanowionych zabezpieczeń.

BEST Capital FIZAN to podmiot Grupy Kapitałowej BEST, która działa na polskim rynku wierzytelności.

Źródło: MJH

Prawieoprawie