Nowi partnerzy zarządzający w warszawskim biurze Dentons

W kwietniu 2023 r. funkcję partnerów zarządzających w kancelarii Dentons objęli Anna Pukszto i Bartłomiej Kordeczka, przejmując obowiązki Arkadiusza Krasnodębskiego, który pełnił tę funkcję od 2014 r.

Radca prawny Anna Pukszto specjalizuje się w restrukturyzacjach i upadłościach oraz w postępowaniach sądowych i arbitrażu. Reprezentowała klientów przed Sądem Najwyższym i Trybunałem Sprawiedliwości UE, jest także członkiem INSOL Europe.

Adwokat Bartłomiej Kordeczka to specjalista w prowadzeniu i nadzorowaniu projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości. Specjalizuje się również w prawie cywilnym, administracyjnym i handlowym, jest członkiem grupy sektorowej obsługującej branżę hotelarską.

Źródło: Dentons

Prawieoprawie