Czy nowoczesne rozwiązania technologiczne zmienią rynek usług prawniczych?

Już dzisiaj wyraźnie widać, że w najbliższym czasie zawód prawnika zostanie zrewolucjonizowany na skutek postępu technologicznego, który zacznie przenikać każdy aspekt praktyki prawniczej. Do tej pory technologia na rynku usług prawniczych rozwijała się wolniej niż w innych branżach. Trochę dlatego, że to raczej konserwatywna branża. Wydaje się jednak, że dalsze opieranie się technologii się nie uda.

W najbliższym czasie walkę konkurencyjną wygrają prawnicy, którzy będą potrafili zaimplementować w codziennej pracy zaawansowane rozwiązania technologiczne, szczególnie dostrzegą wpływ sztucznej inteligencji na usługi prawne, i jednocześnie będą potrafili promować i uzupełniać o wartość dodaną usługi prawne, której maszyny nie są w stanie zapewnić.

Kluczem jest umiejętność identyfikowania konkretnych obszarów, w których praca prawnika może zostać zastąpiona poprzez rozwiązania technologiczne, oraz diagnoza tych obszarów, w których pracy prawnika nie można zastąpić. Niektóre aspekty pracy prawników są bardziej podatne na zmiany niż inne. Chociaż algorytmy są skuteczne w przetwarzaniu danych, są słabsze w obszarach wymagających inteligencji emocjonalnej i ludzkiego osądu.

Sztuczna inteligencja w kancelariach jest już faktem.

Podkreślić trzeba, że sztuczna inteligencja w kancelariach w 2016 roku stała się już faktem. W Stanach Zjednoczonych kancelaria Baker & Hostetler postanowiła jako pierwsza na świecie skorzystać z usług „prawnika” będącego sztuczną inteligencją.
Chodzi o superkomputer ROSS wspierający radców i adwokatów poprzez wykonywanie dla nich najbardziej żmudnej ale też często najbardziej czasochłonnej części pracy – „polegającej na przekopywaniu się przez wyroki, akty prawne, historie spraw. Komputer rozumie kierowane do niego zapytania w mowie naturalnej, przeszukuje całą bazę wiedzy prawniczej i podaje odpowiedź na zapytanie wraz z cytatami, odwołaniami do źródeł, numerami spraw, datami wydania wyroków. Wyszukuje precedensy. Jest w stanie wyciągnąć konkluzje z całej informacji, którą posiada i na bieżąco aktualizuje, oszacować jej trafność i podać w formie werbalnej oraz w wybranym formacie dokumentu. Powiadamia, jeśli pojawił się nowy wyrok, ustanawiający precedens albo wprowadzono istotne dla danej sprawy zmiany w prawie.”

Dzisiaj praca oferowana przez taki komputer jak ROSS w każdej kancelarii zajmuje wiele godzin pracy prawników. ROSS potrafi jednak znacznie szybciej i precyzyjniej przeszukać i przeanalizować dane, a do tego może pracować 24 godziny na dobę. Dodatkowo sztuczna inteligencja nie tylko pomaga, ale też cały czas się uczył i będzie stawał się coraz zręczniejsza i bardziej przydatna.

Jakie będą skutki postępu technologicznego dla rynku usług prawniczych?

Oczywiście technologia nie zastąpi w całości prawników, ale całkowicie zmieni tradycyjny model świadczenia usług prawnych, zabierze też znaczną cześć pracy, przychodów, której beneficjentami staną się producenci oprogramowania, systemów. Dlatego największe światowe kancelarie inwestującą w rozwiązania technologiczne wspomagające świadczenie usług prawnych, a niektóre tworzą nawet własne akceleratory dla firm oferujących rozwiązania technologiczne dla prawników.

Postęp technologiczny będzie miał też istotny wpływ na sposób rozliczeń z klientami, opartych na godzinowym systemie rozliczeń. Taki system rozliczeń stoi w opozycji do innowacji, narzędzi zwiększających wydajność pracy.

Co dodatkowo oznacza postęp technologiczny? Że wiedza prawnicza już nie wystarcza, pomimo, że jest podstawą, to konieczne stają się umiejętności w zakresie zarządzania projektami, znajomość nowych technologii. Podczas gdy większość uniwersytetów nadal naucza tradycyjny program nauczania, który był dobry jeszcze kilka lat temu, ale może nie przygotować właściwie młodych ludzi do zawodu prawnika.