Noworoczne awanse w CRIDO

W CRIDO awansowało 176 osób, w tym 4 uzyskały status partnera, a 42 awansowały na stanowisko managera. Wśród awansowanych aż 63% stanowiły kobiety. Do grona partnerów dołączyli Grzegorz Rebkowiec, Maciej Rupniewski, Sławomir Pilarczyk i Adrian Stępień.

Grzegorz Rebkowiec zajmuje się pozyskiwaniem pomocy publicznej m.in. dla projektów inwestycyjnych oraz B+R czy projektów związanych z tworzeniem centrów B+R.

Maciej Rupniewski specjalizuje się w zakresie cen transferowych. Prowadził nagradzane projekty w tym zakresie obejmujące również zagadnienia transgraniczne.

Sławomir Pilarczyk doradza w zakresie podatkowym oraz posiada doświadczenie pracy w organach kontroli skarbowej. Specjalizuje się w doradztwie w sporach przed organami administracji podatkowej, skarbowej oraz przed sądami administracyjnymi.

Adrian Stępień reprezentuje podatników przed organami podatkowymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Doradza w sporach z zakresu podatków dochodowych.

Źródło: materiały prasowe CRIDO

Prawieoprawie