Nowy pracownik w kancelarii WEC Sroczyński i Wspólnicy

Do grona pracowników kancelarii WEC Sroczyński i Wspólnicy dołączył Tomasz Szrejder, student III-go roku prawa.

Tomasz Szrejder doświadczenia zdobywał w kancelariach komorniczych i w łódzkich kancelariach prawnych. Zajmował się sprawami z zakresu dochodzenia wierzytelności na drodze sądowej.

Jest również uczestnikiem i absolwentem szeregu szkoleń związanych z prawem cywilnym i gospodarczym.

Źródło: Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy

Prawieoprawie