Nowy zespół w CRIDO

W CRIDO powstał nowy zespół strategy & debt advisory w ramach praktyki corporate finanse. Dyrektorem zespołu został Marcin Tytkowski, którego będzie wspierał senior associate Dawid Sikora.

Do obowiązków nowego zespołu będzie należało m.in. udzielanie wsparcia w pozyskaniu i strukturyzacji nowego finansowania, doradztwo przy restrukturyzacji istniejącego zadłużenia, opracowywanie testów prywatnego inwestora i wierzyciela oraz wsparcie przy finansowaniu dłużnym inwestycji samorządowych.

Marcin Tytkowski ma doświadczenie w zakresie doradztwa finansowego zarówno po stronie banków, jak i klientów. Zajmował się m.in. strukturyzacją i organizacją finansowania, refinansowaniem oraz restrukturyzacją istniejącego zadłużenia. Wspierał klientów w przygotowaniu biznes planów, studiów wykonalności, analiz efektywności ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych, budowie i audycie modeli finansowych, opracowaniu IBR oraz testów prywatnego inwestora.

Dawid Sikora posiada doświadczenie w finansach w zakresie wycen i modelowania finansowego, analiz finansowych przedsiębiorstw i pozyskania finansowania. Podczas pracy w instytucjach finansowych i firmach doradczych, odpowiadał za przygotowywanie analiz, biznesplanów oraz modeli na potrzeby pozyskania finansowania.

Źródło: materiały prasowe CRIDO

Prawieoprawie