Objęliśmy patronatem VI Turniej Debat Oksfordzkich

Jesteśmy patronem medialnym VI Turnieju Debat Oksfordzkich, który orgaznizowany jest przez Fundację Court Watch Polska. W tegorocznej edycji turnieju odbędą się dyskusje dotyczące praw człowieka w Polsce, Europie i na świecie, odwołujące się zarówno do konstytucji i innych polskich aktów prawnych, jak i do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Karty Praw Podstawowych UE.

Harmonogram eliminacji wygląda następująco:

  • 21 października – Sąd Okręgowy w Gdańsku;
  • 28 października – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu;
  • 4 listopada – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie;
  • 18 listopada – Sąd Apelacyjny w Krakowie.

Finał Turnieju odbędzie się 9 grudnia 2023 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie. W jury zasiądą przedstawiciele Fundacji Court Watch Polska, zawodów prawniczych oraz środowiska debatanckiego. Uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w darmowych, wirtualnych warsztatach prowadzonych przez debatantów oraz w webinarach.

Fundacja Court Watch Polska od 2018 r. organizuje Turnieje debat oksfordzkich o tematyce społeczno-prawnej, których celem jest edukacja młodzieży na tematy prawne, kształtowanie postaw obywatelskich i zachęcenie do aktywnego udziału w życiu społecznym.


Fundacja Court Watch Polska to niezależny ośrodek pozarządowy, specjalizujący się w działalności edukacyjnej, analitycznej i naukowej w dziedzinie prawa, praworządności, wymiaru sprawiedliwości i poprawy świadomości prawnej społeczeństwa. Misją Fundacji Court Watch Polska jest dążenie do poprawy polskiego sądownictwa i przyczynianie się do jego rozwoju na lepsze.

Prawieoprawie