Paweł Sawicki dołączył do KKZ

Adwokat Paweł Sawicki dołączył do zespołu Kancelarii Kopeć Zaborowski jako szef działu Prawa Karnego i Compliance.

Paweł Sawicki będzie odpowiedzialny za rozwój praktyki prawa karnego, zwłaszcza w obszarze prawa karnego dla biznesu, a także w zakresie strategii i rozwiązań compliance dla podmiotów sektora publicznego i prywatnego.

Paweł Sawicki posiada 18-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym. Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zdobywał m.in. w kancelariach SKS Sołtysiński Kawecki & Szlęzak oraz NGL Legal. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Praktycy Compliance. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Specjalizuje się w prawie karnym, doradza w sprawach dotyczących compliance i cyberbezpieczeństwa. Prowadzi również wykłady z zagadnień związanych z tematyką compliance na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz w Instytucie Compliance.

Źródło: KKZ

Prawieoprawie