Czy radcowie prawni i adwokaci mogą prowadzić szkolenia?

Szkolenia są jedną z najczęściej wykorzystywanych form promocji przez prawników, tak w kancelariach radcowskich jak i adwokackich.

Prawnicy często występują jako prelegenci na konferencjach i szkoleniach. Wiele kancelarii decyduje się na samodzielną organizację szkoleń. To bardzo wiarygodny sposób promocji usług prawniczych. Zamiast mówić, że jesteśmy w czymś dobrzy i na czymś się znamy na szkoleniu na żywo mamy możliwość pokazania swojej rzeczywistej wiedzy i umiejętności.

Nie trzeba też specjalnie głęboko szukać w sieci aby znaleźć oferty szkoleń wielu kancelarii.

Tymczasem zgodnie z §13 obowiązującego od 1 lipca 2015 Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego przedmiotem działalności kancelarii radcy prawnego oraz spółki prawniczej, której wspólnikami są radcowie prawni i adwokaci, nie może być działalność inna niż świadczenie pomocy prawnej.

Natomiast w Ustawie o radcach prawnych wskazano, że świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze wyłącznym przedmiotem działalności kancelarii adwokackiej może być świadczenie pomocy prawnej (art. 4a.2.). Według tej ustawy świadczenie pomocy prawnej, to w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami.

Usługi szkoleniowe zasadniczo są więc czynnością niezwiązaną ze świadczeniem pomocy prawnej i w związku z tym nie powinny być prowadzone przez radcę prawnego czy adwokata w ramach kancelarii.

Trudno jednak nie zauważyć w podejściu samorządów pewnej sprzeczności.

Choćby w tym, że w ramach np. obowiązkowego doskonalenia zawodowego radcowie prawni mogą uzyskać punkty za prowadzenie szkoleń.

Ponadto Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej obliguje organy administracji publicznej do podejmowania działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa. Zgodnie z ustawą zadania z zakresu edukacji prawnej będą mogły realizować m.in. samorządy zawodowe adwokatów czy radców prawnych, a więc pośrednio radcowie prawni czy adwokaci.

Co sądzicie o braku możliwości prowadzenia szkoleń w ramach kancelarii?