Rafał Kos prelegentem podczas konferencji organizowanej przez Puls Biznesu

Dr Rafał Kos 10 września wziął udział w konferencji online dotyczącej „Kodeksu spółek handlowych” zorganizowanej przez „Puls Biznesu”. Spotkanie miało na celu omówienie największej od 20 lat reformy związanej z Kodeksem spółek handlowych.

Zmiany obejmują między innymi nowe regulacje w obszarze holdingu oraz powołują nowe instytucje, mające na celu poszerzenie zakresu funkcjonowania rad nadzorczych, co ma przełożyć się na zwiększenie poziomu ochrony w spółkach kapitałowych interesariuszy.

Dr Rafał Kos jest członkiem Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego oraz ekspertem ds. prawa koncernowego i zwiększania efektywności rad nadzorczych.

Źródło: Kubas Kos Gałkowski

Prawieoprawie