Ranking kancelarii prawniczych 2018

W kwietniu już po raz szesnasty Rzeczpospolita opublikowała Ranking Kancelarii Prawniczych.
Warto przyjrzeć się choć trochę dokładniej rankingom i porównać je na przestrzeni lat, gdyż są obrazem zmieniającego się rynku usług prawniczych.

Konsekwentny wzrost

Porównaliśmy największe 25 kancelarii. Przez 16 lat średnia liczba prawników w grupie największych kancelarii się podwoiła (wzrost o 220%). Jednak jeszcze bardziej interesujący jest prawie trzykrotny, o 273%, wzrost liczby prawników z uprawnieniami radcy prawnego czy adwokata. Generalnie zmiany te w dużym stopniu odzwierciedlają zmian ilościowe jakie w tym czasie zaszły na rynku usług prawniczych. Choć na przestrzeni 2003-2018 przyrost prawników z uprawnieniami na całym rynku usług prawniczych wyniósł 215%. Można więc powiedzieć, że największe kancelarie rozwijają się w podobnym tempie co rynek.
Porównując rankingi z 2003 i 2018 roku zmieniły się też proporcje ilości zatrudnionych w kancelariach prawników z uprawnieniami w stosunku do liczby prawników ogółem. Jest to dalsza konsekwencja zmian rynkowych, czyli zmiana proporcji radców prawnych i adwokatów w stosunku do aplikantów. W 2003 roku w gronie największych kancelarii prawnicy z uprawnieniami stanowili około 50% wszystkich prawników, a w 2018 już 63%.

Tabela . Liderzy rankingu Rzeczpospolitej w latach 2003 i 2018

*Na czerwono zaznaczono kancelarie, które występują w rankingu zarówno w 2003 jak i 2018 roku w pierwszej 25 kancelarii

Co ciekawe przez 16 lat grupa liderów jest w dużej części stała. Pierwsza piątka największych kancelarii w 2018 i 2017 jest ta sama. Liderzy rynku rozwijają się proporcjonalnie wraz z rozwojem rynku usług prawnych, zachowując przez lata swoją pozycję. Pytanie gdzie są granice wielkości, czy ta tendencja będzie się stale utrzymywać? W 2017 roku zauważalne było, że największe kancelarie ostrożniej powiększały swoje zespoły.

Perspektywiczne specjalizacje

W wypowiedziach partnerów, wspólników kancelarii powtarzają się pewne specjalizacje, wskazywane jako najbardziej perspektywiczne w najbliższym czasie. Oczywiście rok 2018 jest pod znakiem RODO ale kancelarie stawiają również na rozwój takich specjalizacji jak transakcje M&A czy obsługa transakcji nieruchomościowych, „postępowania sporne, w szczególności konsumenckie, praktyka regulacyjna, obejmująca te dziedziny, gdzie występuje dużo szczegółowych regulacji prawnych, jak energetyka, prawo konsumenckie, prawo konkurencji, zamówienia publiczne, sektor finansowy.”
Pojawiają się też głosy umiarkowanego optymizmu jeżeli chodzi o perspektywy wzrostu gospodarczego i możliwości jego konsekwencji dla popytu na usługi prawnicze w 2018 roku.

Przychody kancelarii

W tegorocznym rankingu nie pojawiła się klasyfikacja według przychodów i dochodów kancelarii. Szkoda, że organizatorzy nie podjęli nigdy próby zweryfikowania tych danych w KRS i stworzenia analizy pod kątem efektywności na jednego prawnika. Zwłaszcza, że te dane w większości są ogólnodostępne.
Kryterium przychodowości czy dochodowości jest bardziej obiektywnym kryterium pokazującym rzeczywistą efektywność, pozycję rynkową niż liczba radców prawnych czy adwokatów.
Oczywiście środowisko prawnicze jest niechętne takiej weryfikacji dlatego też niewiele kancelarii we wcześniejszych rankingach podawało dobrowolnie te dane.

Coraz trudniej utrzymać pracowników

Rok 2017 to rok dużych rotacji w kancelariach. Kancelarie mają problem z utrzymaniem prawników. „Prawnicy którzy nie mogą liczyć na awans w strukturach jednej kancelarii szukają miejsca w innej lub otwierają własne”.
Obserwujemy też na naszym serwisie z ogłoszeniami o pracę dla prawników, że dzisiaj dużo trudniej znaleźć aplikanta do pracy, niż jeszcze kilka lat temu. To efekt wzrostu liczb radców prawnych i adwokatów, a w konsekwencji powstanie znacznej liczby nowych kancelarii, które konkurują o aplikantów.
Część kancelarii coraz częściej dostrzega konieczność budowania relacji z klientami i dbania o wizerunek kancelarii ale zapominają o budowaniu wizerunku atrakcyjnego pracodawcy, dającego perspektywy rozwoju pracownikom i tworzącego przyjazne środowisko pracy.

Prawieoprawie