Ranking kancelarii prawniczych 2019

W zeszłym tygodniu gazeta Rzeczpospolita opublikowała siedemnasty już Ranking Kancelarii Prawniczych. Warto poświęcić chwilę czasu na analizę, zwłaszcza porównując tegoroczny ranking z wcześniejszymi edycjami publikowanymi na przestrzeni lat – są odzwierciedleniem zmieniającego się rynku usług prawniczych.

 

Systematyczny wzrost

Przez siedemnaście lat, czyli od pierwszego rankingu w 2003 roku do dzisiaj, średnia liczba prawników ogółem w grupie największych 25 kancelarii się podwoiła (wzrost o 210%). Jednak jeszcze bardziej interesujący jest prawie trzykrotny, o 271%, wzrost liczby prawników z uprawnieniami radcy prawnego czy adwokata.  Zmiany te w dużym stopniu odzwierciedlają zmiany ilościowe jakie zaszły na rynku usług prawniczych, który odnotował w tym czasie wzrost liczby prawników z uprawnieniami radcy prawnego czy adwokata o 237%. Można więc powiedzieć, że największe kancelarie rozwijają się w podobnym tempie co rynek.

Porównując rankingi z 2003 i 2019 roku zmieniły się też proporcje ilości zatrudnionych w kancelariach prawników z uprawnieniami w stosunku do liczby prawników ogółem. Jest to dalsza konsekwencja zmian rynkowych, czyli zmiana proporcji radców prawnych i adwokatów w stosunku do aplikantów. W 2003 roku w gronie największych kancelarii prawnicy z uprawnieniami stanowili około 50% wszystkich prawników, a w 2019 już 65%.

Tabela . Liderzy rankingu Rzeczpospolitej w latach 2003 i 2019

ranking kancelarii prawniczych 2019

*Na czerwono zaznaczono kancelarie, które występują w rankingu zarówno w 2003 jak i 2019 roku w pierwszej 25 kancelarii.

Największe kancelarie prawne rosną wraz z rynkiem

Co ciekawe przez siedemnaście lat grupa liderów jest w dużej części stała. Liderzy rynku rozwijają się proporcjonalnie wraz z rozwojem rynku usług prawnych, zachowując przez lata swoją pozycję. W ostatnim roku największe 25 kancelarii zwiększyły zatrudnienie prawników o około 103%. Nasuwa się pytanie gdzie są granice wielkości kancelarii, czy ta tendencja będzie się stale utrzymywać? Największe kancelarie to kancelarie warszawskie, bo wielkość rynku determinuje wielkość kancelarii, jej granice rozwoju. Część dzisiejszych warszawskich kancelarii, znajdujących się w czołówce rankingu, rozpoczynały swoją działalność w innych miastach (np. w Poznaniu WKB czy SMM Legal), a chcąc się dalej rozwijać przeniosły w pewnym momencie swoje siedziby do stolicy.

Tabela . Liderzy rynku – wzrost liczby prawników w latach 2018 i 2019

ranking kancelarii prawniczych - wzrost liczby prawników

 

Coraz trudniej pozyskać pracowników

W tegorocznym rankingu w wypowiedziach partnerów zarządzających, wspólników kancelarii wielokrotnie przejawia się wątek wskazujący na trudności w pozyskaniu wykwalifikowanych prawników do pracy. Jest to konsekwencja  m.in odpływu młodych i zdolnych prawników do Warszawy, gdzie wynagrodzenia i perspektywy są dużo większe.

 

Specjalizacja to konieczność

Podkreślana jest również konieczność specjalizacji, która w dzisiejszych czasach wydaje się nie być już wyborem ale koniecznością. Zwłaszcza, że zauważalny jest, także w kontekście coraz większej technologizacji prawa, trend utowarowienia usług prawnych. Coraz większa cześć usług zaczyna przybierać kształt ustandaryzowanej, powtarzalnej formy, podlegającej jedynie pewnej modyfikacji na potrzeby konkretnego klienta.

 

Prawieoprawie