Rymarz Zdort doradzała PGNiG

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała PGNiG S.A. w przygotowaniu tzw. planu połączenia z PKN Orlen S.A., które ma nastąpić poprzez przeniesienie majątku PGNiG do PKN ORLEN. Akcjonariusze PGNiG w zamian za akcje gazowej grupy mają otrzymać akcje powiększonego PKN ORLEN.

Do realizacji transakcji niezbędna będzie zgoda dotycząca parytetu wymiany, a także pozostałych warunków połączenia, którą akcjonariusze wyrażona przez akcjonariuszy obydwu spółek podczas Walnych Zgromadzeń. Przyznawane akcje będą akcjami nowej emisji, emitowanymi w drodze podwyższenia kapitału zakładowego PKN ORLEN. W zamian za jedną akcję PGNiG jego akcjonariusze otrzymają 0,0925 akcji PKN ORLEN.

Klientowi doradzali partner zarządzający Paweł Rymarz, partner dr Jakub Zagrajek, senior associate dr Paweł Mazur, senior associate Tomasz Bąkowski i associate Patrycja Gliwka.

Źródło: Rymarz Zdort

Prawieoprawie