Rymarz Zdort wspierała ENEA w zw. z emisją akcji serii D na łączną kwotę ponad 750 mln zł

Prawnicy z kancelarii Rymarz Zdort wspierali ENEA w toku emisji akcji serii D na łączną kwotę 750 mln zł.

Klientowi doradzali partnerzy Marek Maciąg i Marek Durski, senior associate Aleksandra Pustiowska oraz associates Klaudia Kasztelewicz i Karolina Kłos.

Oprócz czynności związanych z emisja i ofertą akcji, zakres doradztwa kancelarii obejmował doradztwo w procesie pozyskania środków z Funduszu Reprywatyzacji.

Spółka podpisała niemal 70 umów objęcia łącznie 88 288 515 akcji. Cena emisyjna wyniosła 8,50 zł za jedną akcję. Skarb Państwa objął akcje o łącznej wartości emisyjnej ok. 422 mln zł, otwarte fundusze emerytalne ponad 246 mln zł, a pozostali inwestorzy ok. 82 mln zł.

Grupa ENEA planuje przeznaczyć środki z emisji akcji na inwestycje w obszarze dystrybucji, w tym wsparcie rozwoju OZE i inteligentnych sieci energetycznych, jednego z kluczowych kierunków swojej strategii rozwoju.

Źródło: Rymarz Zdort

Prawieoprawie