Rymarz Zdort Maruta doradzała Biuru Maklerskiemu PKO BP

Prawnicy z kancelarii Rymarz Zdort Maruta doradzali Biuru Maklerskiemu PKO BP, pełniącemu rolę globalnego koordynatora, w ramach przeprowadzonej transakcji typu ABB dotyczącej emisji 10 mln nowych akcji serii D i E przez Archicom S.A. Kancelaria doradzała także przy sprzedaży przez DKR Echo Investment ok. 6,1 mln akcji istniejących Archicom S.A. Całkowita wartość transakcji wyniosła 220 mln złotych. Pozyskane środki przez Archicom S.A. zostaną głównie przeznaczone na intensyfikację działań w zakresie pozyskiwania gruntów pod kolejne inwestycje.

Klientowi doradzał partner Filip Leśniak wspierany przez senior associate Karolinę Kłos i associate Piotra Sławka.

Archicom jest ogólnopolskim deweloperem, spółką zależną Echo Investment. Obie spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. DKR Echo Investment to bezpośredni akcjonariusz Archicom i spółka w 100% zależna od Echo Investment.

Źródło: Rymarz Zdort Maruta

Prawieoprawie