Rymarz Zdort Maruta, Clifford Chance i Dentons doradzały przy sprzedaży pakietu akcji Grupy American Heart of Poland

Prawnicy z kancelarii Clifford Chance doradzali AHP Investments Sp. z o.o. przy podpisaniu umowy sprzedaży większościowego pakietu akcji Grupy American Heart of Poland, której doradzała kancelaria Dentons, na rzecz Gruppo San Donato i GKSD S.r.l., którym doradzała kancelaria Rymarz Zdort Maruta.

Po stronie Rymarz Zdort Maruta GKSD i Gruppo San Donato doradzał kierujący zespołem partner zarządzający Paweł Zdort. Pozostałymi doradcami byli partnerzy Iwona Her, Bartosz Romanowski, counsel Irmina Wątły, senior associates Małgorzata Deruś i Aleksandra Kabać, associates Szymon Rutecki, Jakub Wilk i Justyna Niezgoda.

Po stronie Clifford Chance AHP Investments doradzali managing partner Agnieszka Janicka, counsels Tomasz Derda i Iwona Terlecka, senior associates Tomasz Szekalski, Aleksandra Właszczuk, Arkadiusz Walkowicz, Joanna Satkiewicz, Oliwia Hutnik, Aleksandra Ulatowska i Mateusz Chmura, associates Krzysztof Regucki, Katarzyna Kuchta, Nikoletta Kozioł i Julia Piotrkowicz, junior associate Marcin Waszyński i Krzysztof Burda oraz prawnicy Adam Szyndler, Natalia Hartung, Marta Marzysz, Mariusz Wiśniewski, Maria Janiak i Agnieszka Dobrzeniecka. Natomiast prawnicy Francesco Straface i Donato Macovez doradzali w zakresie aspektów transakcji z zakresu prawa włoskiego.

Po stronie Dentons Grupie American Heart of Poland doradzali partner Paweł Grabowski, senior associate Bartosz Juszczak i associate Justyna Obniska.

Grupa American Heart of Poland (Grupa AHP) zapewnia pacjentom w ponad 20 ośrodkach medycznych w całym kraju kompleksową, wielospecjalistyczną opiekę medyczną, integrującą edukację prozdrowotną, profilaktykę, diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację w zakresie chorób cywilizacyjnych. Gruppo San Donato to włoska grupy prywatnej opieki zdrowotnej. GKSD zarządza portfelem spółek operacyjnych we Włoszech.

Źródło: Clifford Chance, Rymarz Zdort Maruta i materiały prasowe Dentons

Prawieoprawie