Jakie są korzyści ze specjalizacji kancelarii?

Rozmawiając wielokrotnie z prawnikami na temat specjalizacji widzimy ich obawy przed ograniczeniem usług jedynie do określonej specjalizacji, nie mówiąc już o pomyśle niszowej specjalizacji. U podstaw tych obaw leży strach przede niewystarczającą liczbą zleceń. Poczucie, że skupienie się na jednej wąskim zagadnieniu może sprawić, że ominą nas inne duże zlecenia – a prawda jest dokładnie odwrotna! Oczywiście wybór specjalizacji zwłaszcza niszowej powinien być poprzedzony analizą rynku, oceną wielkości rynku docelowego, zbadaniem jego potrzeb i możliwości, analizą konkurencji działającej już na tym rynku. Specjalizacja jest jednak idealnym sposobem na wyróżnienie się na coraz bardziej konkurencyjnym rynku usług prawniczych.

Większa skuteczność działań marketingowych

Im węższa specjalizacja tym łatwiej i skuteczniej można reklamować usługi kancelarii. Identyfikacja potencjalnych klientów, którzy mogą być zainteresowani usługami kancelarii, jest dużo łatwiejsza jeżeli kancelaria oferuje niszowe usługi. Można łatwiej określić, co czytają potencjalni klienci, w jakich konferencjach uczestniczą i gdzie się znajdują. Także komunikat marketingowy staje się znacznie jaśniejszy, gdy jesteśmy w stanie określić precyzyjnie odbiorcę, jego potrzeby i sytuację oraz odpowiednio dostosować treść przekazu.

Specjalizacja w niszach w erze internetu

Wyraźne sprecyzowanie obszaru praktyki kancelarii i promowanie w internecie usług poprzez treści tematycznie spójne z dziedziną praktyki, ułatwia wyszukiwarkom zrozumienie i indeksowanie witryny kancelarii. Zadaniem wyszukiwarek jest dostarczanie użytkownikom najbardziej trafnych wyników. Strona poświęcona jednej specjalizacji do tego niszowej sprawia, że dostarczenie użytecznych treści użytkownikom jest dużo łatwiejszym zadaniem dla wyszukiwarek. Podkreślić należy, że jasny i przejrzysty komunikat co do zakresu specjalizacji kancelarii ułatwia nie tylko wyszukiwarkom, ale także klientom zrozumienie kim jesteś i w jakiego rodzaju zagadnieniach prawnych się specjalizujemy.

Wizerunek eksperta

Specjalizacja – szczególnie niszowa, pozwala łatwiej wypracować pozycję eksperta w danej dziedzinie prawa. Z jednej strony dlatego, że najczęściej jest niewielka konkurencja, a z drugiej strony im bardziej się specjalizujemy, tym bardziej pogłębiamy wiedzę na temat danego obszaru prawa. Równolegle wzrasta też prawdopodobieństwo dostarczania lepszych, bardziej skutecznych, przynoszących większą wartość dodaną usług klientom. To z kolei prowadzi do bardziej zadowolonych klientów, którzy chętniej polecają usługi kancelarii.

Rozpoznawalność

Dużo łatwiej budować rozpoznawalną markę kancelarii, spójny wizerunek profesjonalisty mając precyzyjnie określaną specjalizację. Wyraźnie określona specjalizacja sprawia, że dużo częściej będziemy proszeni o udzielenie wypowiedzi w mediach, czy poprowadzenie prelekcji podczas konferencji jako ekspert w danej dziedzinie.

Większa wydajność – niższe koszty

Poprzez skoncentrowanie się tylko na jednym obszarze kancelaria jest w stanie zbudować rozbudowaną bibliotekę dokumentów i bazę produktów, obejmującą zarówno przypadki standardowe jak i te nietypowe. Dzięki temu w istotny sposób skraca się czas potrzebny na wykonanie usługi przez co wzrasta rentowność pojedynczych zleceń. Im węższa specjalizacja tym częściej pojawiają się powtarzalne zlecenia. Ponadto ekspertom najczęściej płaci się wyższe wynagrodzenia. Klienci są mniej wrażliwi na cenę gdy usługi świadczy ekspert.

Częstsze polecenia

Eksperci są też znacznie częściej polecani. Dużo łatwiej poleca się kogoś, kto jest uznawany za specjalistę w jakiejś dziedzinie.

Mniejsza konkurencja

Specjaliści mają znacznie mniejszą konkurencję na rynku.

Przejrzeliśmy też polski rynek pod kątem niszowych specjalizacji. Czasami specjalizacja wynika z pasji pozaprawnych do muzyki, mody, fotografii czy koni. Poniżej kilka ciekawych przykładów:
http://prawomuzyki.sewerynik.pl – prawo autorskie w muzyce.
http://sprawnaedukacja.pl – prawo dla filmowców
http://prawowtransplantacji.pl – prawo transplantologii
http://prawosportowe.pl – prawo sportowe
http://instytutprawamody.pl – prawo mody
https://prakreacja.pl – prawo dla kreatywnych i e-commerce.
http://egzekucjakontaktow.pl – prawo do kontaktów z dzieckiem i ich egzekucji
https://prawoturystyczne.wordpress.com – prawo turystyczne
http://prawoikonie.com – prawo dotyczące hodowli koni i jeździectwa
https://znakitowarowe-blog.pl – prawo z zakresu ochrony znaków towarowych
http://przesył-energii.pl – aspekty prawne związane z urządzeniami przesyłowymi
http://geeklaw.pl – prawo w internecie
http://prawokolei.pl – prawo kolejowe w Polsce i UE
https://latajlegalnie.com – prawo lotnicze
http://prawalekarzy.pl – tematyka praw lekarzy oraz obrony lekarzy w sprawach sądowych
http://prawowgastronomii.pl – prawne aspekty działalności w branży gastronomiczno-hotelarskiej