SMM Legal doradzała Grupie LOTOS

Prawnicy z kancelarii SMM Legal doradzali Grupie LOTOS S.A. w przeniesieniu rafinerii na spółkę zależną LOTOS Asfalt sp. z o.o. Wartość transakcji szacowana jest na ponad 4,8 miliarda złotych.

Projekt trwał ponad rok. Prace zespołu koordynował Partner Marcin Czarnecki, sprawami regulacyjnymi zajmowała się radca prawny drMarlena Kruszyńska-Kośmicka. Za sprawy korporacyjne odpowiadał radca prawnydr Jan Stranz. W kwestiach IP/IT doradzała radca prawny Magdalena Michalska-Niewiadomska, radca prawny Hanna Żuchowska-Stacha odpowiadała za kwestie z obszaru umów, sprawami nieruchomościowymi zajmowała się adwokat Diana Krzyżanowska, a nadzór nad sprawami pracowniczymi objął adwokat dr Tomasz Lewandowski.

Zakres doradztwa SMM Legal obejmował udział w opracowaniu koncepcji prawnej wydzielania rafinerii, określenie wymogów prawnych dotyczących wyposażenia spółki w niezbędne prawa własności intelektualnej, wsparcie procesu inwentaryzacji decyzji administracyjnych niezbędnych do kontynuowania działalności rafineryjnej przez spółkę nabywającą, koordynację rozstrzygnięć prawnych związanych z przejściem liczącego niemal 1000 osób zakładu pracy oraz obsługę procesu uzyskiwania zgód na planowane podziały prawne nieruchomości.

Źródło: SMM Legal

Prawieoprawie