SSW doradzała Jeronimo Martins Polska

Prawnicy z kancelarii SSW Pragmatic Solutions doradzali Jeronimo Martins Polska S.A. przy zawarciu 15-letniej umowy na zakup energii elektrycznej (PPA) z GoldenPeaks Capital. Umowa została zawarta z myślą o zmniejszeniu śladu węglowego.

Klientowi doradzali kierujący zespołem partner Dominik Strzałkowski przy wsparciu senior associates Pawła Michałka i Rafała Kozerskiego.

Jeronimo Martins Polska to właściciel sieci detalicznej Biedronka. GoldenPeaks Capital jest szwajcarską grupą inwestycyjną. Grupa działa w sektorze wytwarzania energii, handlu i inwestycji aktywistycznych.

Źrodło: SSW Pragamtic Solutions

Prawieoprawie