SSW doradzała Kom-Eko

Prawnicy z kancelarii SSW doradzali spółce Eko-Azbest z grupy Kom-Eko przy transakcji kupna, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, składowiska azbestu, obejmującego największą w Europie instalację do unieszkodliwiania azbestu, od spółki Środowisko i Innowacje.

Klientowi doradzali dr Paweł Chyb, Leszek Cyganiewicz, Bartosz Kuzioła, Patrycja Goździowska, Anna Sękowska, Anita Palukiewicz, Anna Piotrowska i Anna Bojja oraz Robert Wodzyński i Joanna Berzyńska-Garal.

Zakres doradztwa obejmował kwestie transakcyjne, podatkowe, regulacyjne i nieruchomościowe.

Eko-Azbest to spółka zależna Kom-Eko, która zajmuje się robotami remontowymi związanymi z demontażem wyrobów zawierających azbest, transport oraz składowanie azbestu.

Źródło: SSW

Prawieoprawie