SSW Pragmatic Solutions doradzała DB Energy

Prawnicy z kancelarii SSW Pragmatic Solutions doradzali DB Energy S.A. przy zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu klienta. Dokument został przygotowany w celu przeprowadzenia oferty publicznej akcji przez DB Energy oraz ubiegania się o dopuszczenie jej akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW.

Klientowi doradzali general partner dr Szymon Okoń, senior managing associate Dawid Brudzisz, senior associate dr Paweł Izdebski, associates Urszula Śleszycka i Olga Koncerewicz.

DB Energy to firma działająca w branży poprawy efektywności energetycznej. Doradza i obsługuje projekty inwestycyjnye dla dużych i średnich zakładów przemysłowych.

Źródło: SSW

Prawieoprawie