SSW Pragmatic Solutions doradzała ORLEN Południe

Prawnicy z kancelarii SSW Pragmatic Solutions doradzali ORLEN Południe S.A. przy projekcie budowy tłoczni oleju do produkcji biopaliw. Wartość inwestycji, której wykonawcą będzie Polimex Mostostal S.A. i AB Industry S.A., to ok. 850 mln złotych.

Klientowi doradzali partner dr Hubert Wysoczański oraz counsel Katarzyna Cybulska. Zakres usług obejmował wsparcie klienta w toku postępowania przetargowego, a także przygotowanie i negocjowanie dokumentacji.

ORLEN Południe jest spółką Grupy Kapitałowej ORLEN. Swoją działalność skupia na produkcji biopaliw, biokomponentów, glikoli propylenowych i gliceryn, parafin, rozpuszczalników, a także olejów bazowych powstałych podczas regeneracji mineralnych olejów odpadowych.

Źródło: SSW Pragmatic Solutions

Prawieoprawie