SSW Pragmatic Solutions doradzała Starward Industries

Prawnicy z kancelarii SSW Pragmatic Solutions doradzali Starward Industries S.A. przy przygotowaniu prospektu dotyczącego przeniesienia notowań akcji spółki z alternatywnego systemu obrotu NewConnect na rynek regulowany GPW.

Klientowi doradzali partner dr Szymon Okoń wspierany przez senior managing associate Dawida Brudzisza, associates Urszulę Śleszycką i Olgę Koncerewicz. Natomiast z zespołu SSW Finance doradzali partner Kinga Regulska-Hofses, manager Rafał Kmiecik i financial analyst Janusz Szlanta.

Starward Industries to polski producent gier komputerowych i konsolowych.

Źródło: SSW Pragmatic Solutions

Prawieoprawie