SSW wygrywa przed KIO

Prawnicy z zespołu zamówień publicznych SSW Pragmatic Solutions – Michał Bagłaj i Mateusz Fraszka, z sukcesem reprezentowali wykonawcę w toku postępowania odwoławczego, zainicjowanego w związku z prawidłowością udzielenia wyjaśnień ceny ofertowej w kontekście tzw. rażąco niskiej ceny (RNC) przez jednego z konkurentów klienta Kancelarii.

Prawnicy SSW kwestionowali uwzględnienie przez Zmawiającego krótkich, lakonicznych i ogólnikowych wyjaśnień, niepopartych dowodami, jakich udzielił jeden z oferentów, co skutkowało brakiem odrzucenia oferty tego wykonawcy.

KIO potwierdziła stanowisko prawników SSW w zakresie prawidłowego sposobu udzielania omawianych wyjaśnień, podkreślając, że lakonicznie i ogólnikowe wyjaśnienia, bez dowodów – dotyczące rażąco niskiej ceny nie spełniają wymogów określonych w ustawikancele Prawo zamówień publicznych. Zamawiającego powinien je uznać za niezłożone, co powinno skutkować odrzuceniem oferty wykonawcy, który tego rodzaju wyjaśnienia przedstawił.

Źródło: SSW Pragmatic Solutions

Prawieoprawie