Sylwia Stępniewska-Idzior dołącza do SMM Legal

Do zespołu SMM Legal dołączyła Sylwia Stępniewska-Idzior, która jako partner będzie kierowała zespołem prawników do obsługi firm niemieckojęzycznych w ramach German Desk.

Stępniewska-Idzior specjalizuje się w prawie korporacyjnym, regulacyjnym, handlowym i prawie pracy. Przez ponad 13 lat kierowała działem prawnym w firmiePfeifer & Langen Polska, prowadzącej cztery cukrownie na terenie kraju i produkującej rocznie ponad 600 tys. ton cukru dla marki Diamant. Jako prawnik wewnętrzny, Sylwia Stępniewska-Idzior odpowiadała za bezpieczeństwo prawne firmy oraz reprezentowała ją w postępowaniach administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz sądowych przed organami regulacyjnymi. Była również odpowiedzialna za wdrażanie polityki ochrony danych osobowych, antykorupcyjnej oraz antymobbingowej i współpracę ze związkami zawodowymi.

Przedtem zdobywała doświadczenie w Rödl & Partner oraz w kancelarii Sójka & Maciak. Przez 2,5 roku pracowała również w poznańskiej delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jest radcą prawnym, ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Źródło: SMM Legal

Prawieoprawie