Kontakt akademii i biznesu przynosi obopólne korzyści, choć łączenie pracy naukowej z pracą w kancelarii jest nierzadko bardzo trudne