CRIDO doradzała przy pozyskaniu inwestora dla Alfa Brokers
CRIDO doradzało przy przejęciu Rolling-Robotics
CRIDO poszerza grono partnerów