Baker McKenzie, CMS, MJH, Forton Legal, Wardyński i Partnerzy doradzały przy przejęciu Bruno-Tassi