Gide poszerza grono partnerów
Gide doradzała TAURON przy pozyskaniu finansowania z EBI
Gide doradzała mBank przy zmianach programu EMTN