Trzeba znać swoją wartość, ale jednocześnie należy być pokornym