KKLW Legal reprezentowała towarzystwo ubezpieczeniowe