Marta Kopeć w  raporcie „Liderki w kancelariach prawnych”