Działalność marketingowa jest pracą prawnika w tym samym stopniu, co tworzenie pozwów czy udział w negocjacjach