BSJP | bnt reprezentowała austriackiego przewoźnika kolejowego
KKLW Legal reprezentowała towarzystwo ubezpieczeniowe