Jakkolwiek ciekawa nie byłaby nasza praca, zachowywanie work-life balance jest konieczne – bez tego nie będziemy w stanie efektywnie wykonywać tego zawodu