Świat finansów i gospodarki stanowi swoisty mikrokosmos prawny