WKB doradzała Avia Capital
Awanse w kancelarii WKB
WKB doradzała PKO Bank Polski S.A.
WKB doradzała Poczcie Polskiej
WKB doradcą BNP Paribas Bank Polska i Santander Bank Polska
Prawnicy z kancelarii WKB doradzali BNP Paribas