To właśnie poza sferą komfortu odkrywamy nowe możliwości. Nie bój się wyjść poza utarte schematy i eksperymentować

„Prawnicy to grupa zawodowa, która często jest narażona na duży stres i przeciążenie, co może prowadzić do pogorszenia zdrowia psychicznego. Praca prawnicza wiąże się często z presją czasu, wymaga dokładności w wykonywaniu zadań i podejmowania odpowiedzialnych decyzji, które mogą mieć poważne konsekwencje dla klientów lub spraw prowadzonych przez prawnika” – rozmowa z prawniczką Marceliną Rosińską, założycielką Fundacji „Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego”.

Jak zaczęła się Pani przygoda z prawem? Jakie kluczowe momenty lub wydarzenia miały wpływ na Pani dotychczasowy rozwój zawodowy?

Moja przygoda z prawem zaczęła się już w zasadzie od dzieciństwa. Pochodzę z rodziny prawniczej, więc od najmłodszych lat miałam okazję być „otoczona” tą dziedziną. To, czym zajmowali się moi rodzice, zawsze wzbudzało moje zainteresowanie. Pamiętam, jak fascynujące było dla mnie słuchanie ich dyskusji na temat rozwiązywania różnych spraw prawnych. Stopniowo zaczęłam uczestniczyć w tych rozmowach, wkraczając w polemikę i wyrażając swoje zdanie na temat konkretnych kwestii.

Moje korzenie wywarły ogromny wpływ na to, jak rozwijałam się zawodowo. Byłam wychowana w przekonaniu, że prawnicy mają ogromny potencjał do pomagania innym ludziom poprzez zrozumienie i wykorzystanie prawa. To przeświadczenie poprowadziło mnie do dalszego zgłębiania tej dziedziny. Z czasem zrozumiałam, że znajomość prawa jest kluczem do skutecznego korzystania z naszych praw i równocześnie do wspierania innych w osiąganiu tego celu. Stopniowo gdy zdobywałam wiedzę i doświadczenie, zauważyłam, że prawo to nie tylko zestaw zapisów, ale także narzędzie do tworzenia pożytecznych zmian w społeczeństwie.

Kluczowym momentem w moim rozwoju zawodowym było założenie Fundacji „Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego”. To właśnie przez pryzmat prawa i mojego zaangażowania społecznego zrozumiałam, jak istotne jest wsparcie dla osób borykających się z trudnościami psychicznymi. Angażując się w ramach Fundacji mogę nie tylko wykorzystać moją wiedzę prawniczą, ale przede wszystkim pomóc ludziom w trudnych chwilach i dawać im nadzieję na lepsze jutro. To właśnie ta misja napędza mnie do ciągłego doskonalenia się w dziedzinie prawa i działalności społecznej, aby w coraz większym stopniu przyczynić się do pozytywnych zmian w życiu innych osób.

Gratulujemy nagrody w konkursie „25 przed 25” organizowanym przez magazyn „Forbes”. Może Pani opowiedzieć trochę więcej o swojej inicjatywie „Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego”? Skąd pomysł na jej założenie i jakie cele przyświecają temu projektowi, kto może skorzystać ze wsparcia fundacji?

Pomysł na założenie tej Fundacji wziął się z mojego przekonania, że osoby borykające się z problemami zdrowia psychicznego potrzebują wsparcia i zrozumienia. Wielokrotnie dostrzegałam, jakim wyzwaniom muszą stawiać czoła i jak często towarzyszy im samotność. Chciałam stworzyć miejsce, w którym znajdą nie tylko fachową pomoc, ale także tych, którzy naprawdę ich rozumieją.

Cele, które przyświecają Fundacji „Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego”, są jasne. Chcemy przełamać tabu i stygmatyzację związane z problemami zdrowia psychicznego. Dążymy do tego przez edukację, wsparcie emocjonalne oraz tworzenie środowiska, w którym każda osoba może czuć się akceptowana i zrozumiana. Naszym celem jest zmiana podejścia społecznego i zwiększenie świadomości na temat tych kwestii.

Fundacja jest miejscem otwartym dla wszystkich, którzy potrzebują wsparcia. Skierowana jest do osób borykających się z różnymi wyzwaniami zdrowotnymi na tle psychicznym. Mogą to być osoby z depresją, zaburzeniami lękowymi, czy innymi problemami tego rodzaju. Tworzymy sieć wsparcia rówieśniczego, gdzie młodzi ludzie pełniący rolę „przyjaciół – opiekunów” są gotowi pomóc w codziennych czynnościach, udzielić rady czy towarzyszyć w trudnych chwilach. Fundacja jest otwarta dla wszystkich, niezależnie od wieku czy doświadczenia.

Nasza praca polega na tworzeniu bezpiecznej przestrzeni, w której osoby borykające się z problemami zdrowia psychicznego mogą znaleźć wsparcie i zrozumienie. Chcemy, aby każdy kto do nas trafi, poczuł się jak wśród przyjaciół, zdolnych do słuchania i dawania wsparcia. To nasze marzenie i cel, którym się kierujemy w codziennej działalności Fundacji.

W dzisiejszych czasach, rozmawiając o zdrowiu psychicznym, nadal istnieje pewien stopień tabu i niezrozumienia. Jakie działania podejmuje Pani, aby przeciwdziałać stygmatyzacji i propagować otwartość w społeczeństwie?

Właśnie, nadal istnieje wiele nieporozumień i tabu związanych ze zdrowiem psychicznym, co utrudnia osobom borykającym się z tymi problemami otrzymanie właściwej pomocy i zrozumienia. W celu przeciwdziałania temu stygmatyzowaniu i propagowaniu otwartości w społeczeństwie, podejmujemy szereg konkretnych działań w Fundacji „Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego”:

 • po pierwsze, prowadzimy kampanie edukacyjne, które mają na celu zwiększenie świadomości na temat zdrowia psychicznego. Organizujemy spotkania, warsztaty, a także wydarzenia online, na których eksperci oraz osoby doświadczone opowiadają o różnych aspektach zdrowia psychicznego. Chcemy rozwiewać wątpliwości i dostarczać rzetelnych informacji na ten temat;
 • kolejnym krokiem jest dążenie do normalizacji rozmów o zdrowiu psychicznym. Organizujemy otwarte dyskusje, podczas których osoby dzielą się swoimi doświadczeniami w bezpiecznym i wspierającym środowisku. Staramy się pokazywać, że rozmawianie o swoich uczuciach i problemach nie jest oznaką słabości, a wręcz przeciwnie – to krok w stronę poprawy stanu psychicznego;
 • przykładem jest również nasza aktywność w mediach społecznościowych – na Facebooku, Instagramie i LinkedIn. Udostępniamy inspirujące historie, informacje i rady dotyczące zdrowia psychicznego, aby dotrzeć do jak najszerszej grupy ludzi. Dzięki temu staramy się tworzyć przestrzeń, gdzie każdy może znaleźć wsparcie i zrozumienie.

Otwartość i akceptacja to kluczowe wartości, które starannie promujemy. Stawiamy na współpracę z innymi organizacjami, szkołami oraz placówkami medycznymi, aby nasze przesłanie mogło dotrzeć do jak największej liczby osób. Chcemy, aby społeczeństwo zrozumiało, że dbanie o zdrowie psychiczne jest tak samo istotne jak o zdrowie fizyczne i nie powinno być tematem tabu.

Czy Pani zdaniem prawnicy są grupą narażoną na wyjątkowy stres, przeciążenie – co może skutkować nadwyrężeniem zdrowia psychicznego?

Tak, prawnicy to grupa zawodowa, która często jest narażona na duży stres i przeciążenie, co może prowadzić do pogorszenia zdrowia psychicznego. Praca prawnicza wiąże się często z presją czasu, wymaga dokładności w wykonywaniu zadań i  podejmowania odpowiedzialnych decyzji, które mogą mieć poważne konsekwencje dla klientów lub spraw prowadzonych przez prawnika.

Dodatkowo, prawnicy często spotykają się z trudnymi sytuacjami, konfliktami interesów czy negatywnymi emocjami klientów. Wielokrotnie muszą radzić sobie z niezadowoleniem, presją czy oczekiwaniami zarówno klientów, jak i swoich przełożonych. Wszystko to może prowadzić do napięcia psychicznego, przemęczenia oraz obniżonego samopoczucia.

Wymagania zawodowe prawników, takie jak pracowanie w niestabilnym środowisku prawnym, terminy i presja wynikające z obowiązku zapewnienia skrupulatności w dokumentacji prawnej, mogą się kumulować i wpływać negatywnie na zdrowie psychiczne. To może przyczynić się do zjawisk takich jak wypalenie zawodowe czy nadmierny stres, co z kolei może wpłynąć na ogólną jakość życia oraz zdrowie psychiczne prawników.

W związku z tym, ważne jest, aby prawnicy mieli dostęp do wsparcia psychologicznego i umieli dbać o swoje zdrowie psychiczne. Propagowanie otwartej rozmowy na temat tego zagadnienia w środowisku prawniczym oraz dostarczanie narzędzi do radzenia sobie ze stresem i przeciążeniem może być kluczowe, żeby zapobiegać negatywnym skutkom zdrowotnym.

„Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego” to nie pierwszy projekt, który Pani realizuje. Czy doświadczenie uzyskane w czasie prowadzenia cyklu „Prawo warte Poznania” pomogło Pani w organizacji kolejnego przedsięwzięcia? Co spowodowało zawieszenie cyklu – i czy jeszcze powróci?

Tak, doświadczenie zdobyte podczas prowadzenia cyklu „Prawo warte Poznania” z pewnością pomogło mi w organizacji kolejnych przedsięwzięć, w tym również w tworzeniu „Sieci Przyjaciół Zdrowia Psychicznego”. Cykl „Prawo warte Poznania” skupiał się na edukacji prawnej i podnoszeniu świadomości obywateli na temat ich praw i obowiązków. To doświadczenie pozwoliło mi zrozumieć, jak ważne jest tworzenie dostępnych i zrozumiałych narzędzi edukacyjnych, które pomagają ludziom lepiej zrozumieć skomplikowane zagadnienia prawne.

Zawieszenie cyklu „Prawo warte Poznania” było spowodowane kilkoma czynnikami, w tym pandemią COVID-19 oraz moją przeprowadzką na drugi koniec Polski. Pandemia ograniczyła możliwość organizacji spotkań i wydarzeń, które były kluczowe dla tego cyklu. Jednocześnie, moja nowa lokalizacja utrudniła mi pełne zaangażowanie się w projekt.

Obecnie rozważamy reaktywację cyklu „Prawo warte Poznania” jeszcze w 2023 r. Ważne jest dla mnie kontynuowanie działań edukacyjnych na rzecz podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i dawania ludziom narzędzi do skuteczniejszego korzystania z ich praw.

Część studiów spędziła Pani na zagranicznych uczelniach. Jakie różnice zauważyła Pani pomiędzy edukacją w Polsce i poza nią – czy któryś sposób nauczania najbardziej przypadł Pani do gustu? Czy któreś doświadczenie zdobyte za granicą wywarło szczególny wpływ na Pani życie zawodowe?

Podczas studiów w Grecji, Hiszpanii i Portugalii miałam okazję doświadczyć różnic w sposobach nauczania i podejściach edukacyjnych, które dodatkowo wzbogaciły moje spojrzenie na edukację i rozwój osobisty.

W Grecji zauważyłam duży nacisk na interakcję między studentami a wykładowcami. Zajęcia często miały formę otwartych dyskusji, co sprzyjało wymianie różnorodnych punktów widzenia. To podejście skłaniało nas do aktywnego uczestnictwa w procesie nauki i kształtowało umiejętności argumentacji oraz analizy.

Na hiszpańskiej uczelni znaczący był praktyczny aspekt kształcenia. Studenci często pracowali nad projektami, które miały realne zastosowanie w dziedzinie prawa. To umożliwiało nam nabycie konkretnych umiejętności, które można było wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej.

W Portugalii dostrzegłam dużą elastyczność programu studiów. Miało to pozytywny wpływ na dostosowanie edukacji do indywidualnych zainteresowań i celów każdego studenta. Wspierające środowisko sprzyjało rozwijaniu kreatywności i zdolności problem-solving.

Doświadczenia zdobyte na uczelniach w tych krajach wywarły znaczący wpływ na moje życie zawodowe. Pozwoliły mi na rozwinięcie umiejętności pracy w międzynarodowym otoczeniu oraz nauczyły dostosowywania się do różnorodnych kultur i sposobów myślenia. Te doświadczenia były inspirujące i pomocne w tworzeniu projektów o globalnym zasięgu oraz w angażowaniu się w działalność społeczną na wielu poziomach.

Zawodowo zajmuje się Pani prawem wojskowym. Czy jest to jedyny obszar prawa, w którym Pani działa? Czy projekty, w które się Pani angażuje sprawiają, że chciałaby Pani spróbować swoich sił w innej dziedzinie prawa – może połączenie prawa i psychologii?

Obecnie skupiam się głównie na obszarze prawa wojskowego, ale moja działalność obejmuje również szerszy zakres innych dziedzin prawa oraz angażuję się w projekty społeczne. Moja praca w ramach „Sieci Przyjaciół Zdrowia Psychicznego” i projektów edukacyjnych takich jak „Prawo warte Poznania” pokazuje, że prawo może mieć znaczący wpływ na różne obszary życia ludzi.

Również możliwość połączenia prawa z psychologią jest bardzo intrygująca. Dzięki mojemu zaangażowaniu w inicjatywy dotyczące wsparcia osób borykających się z problemami zdrowia psychicznego, zdaję sobie sprawę, jak ważne jest zrozumienie aspektów psychologicznych w różnych kwestiach prawnych. Rozważanie takiego połączenia w przyszłości jest ciekawą perspektywą, która mogłaby pomóc w bardziej holistycznym i kompleksowym podejściu do wsparcia ludzi zarówno w zakresie prawnym, jak i psychologicznym.

Prawo wojskowe to dość specyficzna nisza. Skąd u Pani zainteresowanie tym obszarem?

Moje zainteresowanie prawem wojskowym wynika z kilku czynników, które ukształtowały moją ścieżkę zawodową i osobiste pasje. Po pierwsze, od dzieciństwa zawsze interesowałam się tematyką związaną z obronnością i bezpieczeństwem. To zainteresowanie zostało umocnione dzięki wpływowi rodziny o wojskowych korzeniach oraz przekonaniu, że obszar ten ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania społeczeństw.

Po drugie, praca w obszarze prawno-wojskowym daje mi okazję do połączenia moich umiejętności prawniczych z wrażliwością na ludzkie historie i losy. Sprawy związane z prawem wojskowym często łączą się z sytuacjami emocjonalnymi oraz wymagają zrozumienia specyfiki służby wojskowej. To połączenie pasji do prawa i empatii wobec tych, którzy służą w wojsku, skłoniło mnie do głębszego zaangażowania się w ten obszar.

Dodatkowo, praca w dziedzinie prawa wojskowego dostarcza nieustannie nowych wyzwań i możliwości uczenia się, co jest dla mnie bardzo motywujące. To szczególny obszar prawny, który wymaga nie tylko solidnej wiedzy prawniczej, ale również zrozumienia kodeksów etycznych i norm społecznych panujących w służbach wojskowych.

Zainteresowanie prawem wojskowym wyrosło z pasji do bezpieczeństwa i obronności, chęci łączenia wiedzy prawniczej z empatią oraz fascynacji wyzwaniami stojącymi przed tym obszarem prawnym.

Czy specjalizacja na rynku prawniczym to dziś konieczność? Jak znaleźć tę właściwą dla siebie?

Specjalizacja na rynku prawniczym może być korzystna, ale czy jest koniecznością zależy od wielu czynników, takich jak lokalny rynek pracy, osobiste zainteresowania i cele zawodowe. Wyspecjalizowanie się może pomóc w wyróżnieniu się w konkurencyjnym środowisku oraz umożliwić pogłębienie wiedzy w określonej dziedzinie prawa. Jednak nie oznacza to, że osoby o szerokim spektrum umiejętności nie mają szans na sukces.

Aby znaleźć właściwą dla siebie specjalizację prawniczą, warto zastanowić się nad swoimi zainteresowaniami, mocnymi stronami oraz perspektywami rynkowymi. Może pomóc przemyślenie, które dziedziny prawa wywołują w nas największe zainteresowanie i pasję. Dodatkowo, można rozmawiać z doświadczonymi prawnikami pracującymi w różnych dziedzinach, aby dowiedzieć się, jakie są wyzwania i korzyści związane z daną specjalizacją.

Praktyka zawodowa, praktyki studenckie i wolontariat prawny to także doskonałe sposoby, aby zbadać różne obszary prawa i zobaczyć, które z nich najbardziej nas przyciągają. Niektóre kancelarie prawne oferują programy rotacyjne, które pozwalają prawnikom pracować w różnych dziedzinach, co może pomóc w znalezieniu właściwej specjalizacji.

Wreszcie, kontynuowanie nauki poprzez kursy, szkolenia i podyplomowe studia w wybranej dziedzinie prawa może być kluczowe dla pogłębienia wiedzy i zdobycia umiejętności potrzebnych do specjalizacji.

Podsumowując, specjalizacja na rynku prawniczym może być korzystna, ale nie jest to konieczność. Znalezienie właściwej dla siebie specjalizacji wymaga zrozumienia swoich zainteresowań, zdolności oraz badania perspektyw rynkowych.

Jakich wyzwań może – Pani zdaniem, spodziewać się rynek prawniczy w najbliższych latach? Na co należy zwrócić szczególną uwagę planując rozwój swojej kariery zawodowej?

Rynek prawniczy jest dynamiczny i podlega zmianom związanym z nowymi technologiami, zmieniającymi się regulacjami prawno-gospodarczymi oraz potrzebami klientów. W najbliższych latach można się spodziewać kilku istotnych wyzwań:

 • Automatyzacja i technologie: rozwój technologii może prowadzić do automatyzacji pewnych zadań prawniczych, takich jak analiza dokumentów czy przygotowywanie umów. Prawnicy będą musieli dostosować się do tych zmian, zdobywając umiejętności związane z obsługą narzędzi technologicznych.
 • Globalizacja i zmieniające się regulacje: w dobie globalnej gospodarki, prawnicy muszą być świadomi międzynarodowych regulacji i umiejętnie pracować w wielokulturowym otoczeniu. Również zmieniające się przepisy i regulacje będą wymagały ciągłej nauki i dostosowywania się.

Planując rozwój kariery zawodowej, ważne jest zwrócenie uwagi na zdobywanie umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, negocjacje czy zarządzanie czasem. Niezależnie od specjalizacji, umiejętność efektywnej komunikacji i pracy w zespole będzie kluczowa. Również ciągłe kształcenie się i aktualizowanie wiedzy będzie istotne, aby być przygotowanym na zmiany w przepisach prawnych i branżowych. Warto również budować swoją sieć kontaktów w branży, co może pomóc w zdobywaniu nowych klientów lub współpracowników.

Jest Pani zwyciężczynią w konkursie INICJATORY 2021, jak i finalistką plebiscytu Nieprzeciętni 2022. Co takie wyróżnienia dla Pani oznaczają?

Wyróżnienia, takie jak wygrana w konkursie INICJATORY 2021 i bycie finalistką plebiscytu Nieprzeciętni 2022 to dla mnie ogromny zaszczyt i niewątpliwie wielkie wyróżnienie. Chciałabym podkreślić, że te sukcesy nie byłyby możliwe bez ogromnego zaangażowania i wsparcia wielu osób, przede wszystkim wolontariuszy, którzy wspólnie pracowali ze mną nad różnymi projektami społecznymi.

Dlatego chciałabym serdecznie podziękować wszystkim wolontariuszom, którzy włożyli swój czas, energię i pasję w nasze wspólne inicjatywy. To dzięki nim projekty takie jak „Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego” czy „Prawo warte Poznania” mogły zaistnieć i przynosić pozytywne zmiany w życiu wielu osób. Ich zaangażowanie i oddanie są niezastąpione i naprawdę doceniam to, że mogę pracować z tak wspaniałymi ludźmi, którzy tak chętnie wspierają innych i angażują się w działania na rzecz społeczności.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim wolontariuszom za ich ogromne zaangażowanie i wkład w nasze projekty. To dzięki nim możemy razem tworzyć pozytywne zmiany w świecie i wspierać osoby potrzebujące.

Prowadzenie tak wielu inicjatyw i angażowanie się w różnorodne projekty może być wyzwaniem pod względem zarządzania czasem. Dodatkowo, pomagając innym sama może Pani doświadczać różnych emocjonalnych wyzwań. Jakie metody Pani stosuje, aby skutecznie zachować work-life balance i dbać o swój komfort psychiczny?

Zarządzanie czasem i dbanie o komfort psychiczny są kluczowe, zwłaszcza w sytuacji angażowania się w wiele inicjatyw i projektów. Oto kilka metod, które stosuję, aby utrzymać balans między pracą a życiem osobistym oraz dbać o własne zdrowie psychiczne:

 • Planowanie i priorytetyzacja: Tworzę dokładne plany, w których określam cele i zadania na każdy dzień. Priorytetyzuję zadania i pilnie trzymam się planu, co pomaga uniknąć stresu związanego z brakiem organizacji.
 • Delegowanie i współpraca: Dzielę się obowiązkami z zespołem i wolontariuszami, aby nie wszystkie zadania spoczywały tylko na mnie. Współpraca pozwala na skuteczniejsze osiąganie celów i redukcję obciążenia.
 • Odpoczynek i rekreacja: Staram się wyznaczyć czas na relaks, hobby i aktywności rekreacyjne. To pomaga złagodzić stres i odświeżyć umysł.
 • Zarządzanie emocjami: Przyjmuję otwarte podejście do różnorodnych emocji, które mogą się pojawiać w związku z pracą i działaniami społecznymi. Rozmawiam z bliskimi, gdy czuję potrzebę podzielenia się swoimi uczuciami.
 • Self-care: Dbam o swoje zdrowie psychiczne poprzez medytację, ćwiczenia fizyczne i dbanie o zdrową dietę. To pomaga mi zachować równowagę i energię.
 • Wsparcie społeczne: Rozmawiam z rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami na temat wyzwań, z którymi się zmagam. Wsparcie społeczne jest niezwykle ważne.
 • Przerwy: Regularnie robię krótkie przerwy w ciągu dnia, aby oderwać się od pracy i odświeżyć myśli. Również określam granice czasowe, aby nie pracować nieustannie.
 • Samorozwój: Kontynuuję naukę i rozwijam swoje umiejętności, ale w miarę swoich możliwości, aby uniknąć nadmiernego przeciążenia.

Zrozumienie swoich potrzeb, elastyczne podejście do planowania i konsekwentne dbanie o siebie pomagają mi skutecznie zachować równowagę między pracą a życiem osobistym oraz zdrowie psychiczne.

Jakie rady mogłaby Pani przekazać młodym prawnikom, którzy również chcieliby zaangażować się w działalność społeczną, a jednocześnie rozwijać swoją karierę zawodową?

 • Twoje indywidualne doświadczenia, pasje i perspektywy są Twoim niezastąpionym aktywem. Nie wahaj się wykorzystywać ich w twórczy sposób.
 • Kiedy połączysz różne obszary w sposób, który nikt inny nie zrobił wcześniej, otwierasz drzwi dla nowych pomysłów i oryginalnych rozwiązań.
 • To właśnie poza sferą komfortu odkrywamy nowe możliwości. Nie bój się wyjść poza utarte schematy i eksperymentować.
 • Każda trudność jest okazją do nauki i wzrostu. Wyzwania pozwalają Ci odkrywać własne siły i zdolności.
 • Twoje osobiste zainteresowania i motywacje mogą być kluczem do osiągnięcia wyjątkowych rezultatów. Pozwól, by to, co Cię napędza, prowadziło Cię naprzód.
 • Ufaj sobie i swoim zdolnościom. Twoja wiara we własną unikalność jest kluczowa w budowaniu sukcesu.
 • Nieudane próby to część każdej drogi do sukcesu. One uczą cennych lekcji i umacniają determinację.

Marcelina Rosińska, absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, studentka zagranicznych uczelni w Hiszpanii, Portugalii i Grecji. Specjalizuje się w prawie wojskowym, angażuje się w inicjatywy społeczne – jest m.in. założycielką Fundacji „Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego”. Finalistka konkursu „25 przed 25” magazynu Forbes oraz plebiscytu Nieprzeciętni 2022, zwyciężczyni w konkursie INICJATORY 2021.

Prawieoprawie